Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzane są w celu wykluczenia wszelkich schorzeń, które mogą być przeciwwskazaniem do pracy z żywnością lub wykonywania zawodu wymagającego stałego i częstego kontaktu z ludźmi. Pozwalają stwierdzić, czy dana osoba nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B i C, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella bądź gruźlicą. Badane są próbki kału, które pacjent musi dostarczać do placówki przez 3 kolejne dni. Jeśli wykluczone zostaną wymienione wcześniej choroby, dana osoba uzyskuje wpis do książeczki sanepidowskiej.


palec wskazujący

Kto musi poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym?

Badaniom sanitarno-epidemiologicznym są wymagane w przypadku:

  • pracowników branży spożywczej i gastronomicznej
  • uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich
  • pracowników ochrony zdrowia
  • pracowników hoteli
  • nauczycieli

Częstotliwość badań do książeczki sanepidowskiej nie jest precyzyjnie określona w obowiązujących przepisach. Decyzję w tej kwestii podejmuje lekarz, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy i miejsce zatrudnienia.