Badania kierowców

Przeprowadzamy badania kierowców. Obejmują one przede wszystkim szczegółowy wywiad dotyczący przebytych chorób oraz innych problemów zdrowotnych, które mogłyby wpływać na kondycję kandydata na kierowcę. Badany zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że jest świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku udzielania nieprawdziwych informacji.


lekarz z listą

Samo badanie obejmuje ocenę stanu zdrowia pod kątem:

  • układu krążenia
  • układu nerwowego
  • wzroku
  • sprawności narządu ruchu
  • sprawności słuchu
  • równowagi

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na badanie?

Na badanie trzeba przynieść:

  • dowód osobisty
  • prawo jazdy
  • skierowania (jeśli zostało wystawione)
  • dane niezbędne do wystawienia rachunku

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.