Badania na kursy i szkolenia

Proponujemy także badania na kursy i szkolenia. Wykonujemy między innymi badania dla osób uczestniczących w kursach na wózki widłowe, spalinowe oraz wózki wysokiego składowania.

Działamy sprawnie i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Warunkiem uzyskania uprawnień, oprócz samych badań, jest także pozytywny wynik testów psychologicznych.


lekarz z tabletem

Jak przebiegają badania lekarskie na wózki widłowe?

Lekarz przeprowadza ogólne badanie stanu zdrowia, między innymi pomiar ciśnienia. Bardzo istotnym elementem jest badanie słuchu i wzroku. Lekarz musi wykluczyć różnego rodzaju choroby, które mogłyby uniemożliwiać uczestniczenie w kursie na operatora wózka widłowego lub operowanie urządzeniami mechanicznymi.

Osoby badane powinny być wypoczęte i nie mogą pozostawać pod wpływem alkoholu. Ponadto muszą mieć przy sobie komplet niezbędnych dokumentów.